Шинэ дугаар

ӨМӨЗО-ны Нэгдүгээр дэсийн жүжигчин Б.Баасанжав
2016-02/08-HD C1тв 21:00, Монгол тв 22:00, 02/09 Боловсрол тв 07:50, VTV 10:00, ETV 18:00, Mass тв 21:15, 02/10 ЭКО тв 18:00, Like тв 21:00, Айст Монголиа 22:45, 02/11 Айст Монголиа 11:30, өлзий тв14:30, Like 17:00, 02/12 TV9 15:00 Сүлд тв 21:00, 02/13 C1 22:30